Статус неприбутковості громадської організації

Громадська організація, відповідно до чинного законодавства України, є некомерційною організацією, тобто неприбутковою, що означає здійснення діяльності без мети отримання прибутку для його наступного розподілу між учасниками цієї організації.

Законодавством передбачено, що громадські організації створюються з метою надання реабілітаційних, фізкультурно-спортивних для інвалідів (дітей-інвалідів) та соціальних послуг, правової допомоги, провадження екологічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, просвітньої, освітньої та наукової діяльності. Відповідно до ЗУ «Про об’єднання громадян» громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Громадська організація, крім вищевказаної діяльності, яка обов’язково повинна бути визначена у статутних документах, має право здійснювати необхідну господарську діяльність самостійно або шляхом створення госпрозрахункових установ чи організацій, заснування підприємств, але без мети отримання прибутку і виключно для виконання статутних завдань і цілей.

У відповідності до ст. 24 ЗУ «Про об’єднання громадян» об’єднання громадян та створені ними установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. В порядку ст. 157 Податкового кодексу України статус неприбутковості передбачає деякі пільги в оподаткуванні податком на прибуток.

Однак, неприбутковою організація стає не автоматично з моменту її реєстрації як громадської організації в порядку передбаченому законодавством, а з моменту внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ органами держаної податкової служби за місцезнаходженням відповідної громадської організації.

Порядок отримання статусу неприбутковості регулюється Положенням про Реєстр неприбуткових організацій та установ, затвердженим Наказом Державної податкової адміністрації України № 37 від 24.01.2011 року. Для внесення до Реєстру відповідна організація повинна подати до органу державної податкової служби заяву за формою 1-РН, а також копії установчих документів.

Після розгляду заяви та перевірки доданих до неї документів, орган держаної податкової служби приймає рішення про включення організації до Реєстру та присвоєння їй відповідної ознаки неприбутковості, у вигляді чотиризначного коду, або ж про відмову у внесенні організації до Реєстру.

На жаль, строк прийняття такого рішення органами держаної податкової служби не передбачений законодавством, тому враховуючи практику така процедура може зайняти до 1 місяця, а то й більше.

Для того, щоб запобігти зайвих запитань від податкових органів з приводу прибутковості чи неприбутковості вашої організації та отримати позитивний результат, статутом чи іншим внутрішнім документом (на зразок положення, доктрина тощо), що додається до заяви 1-РН, необхідно чітко визначити, що здійснювана діяльність має виключно благодійну мету та/або спрямована на задоволення суспільних, громадських чи індивідуальних потреб і ні в якому разі не має на меті отримання прибутку, а всі можливі доходи, отримувані від здійснення господарської чи іншої діяльності спрямовані на виконання статутних завдань і досягнення цілей громадської організації.

Олійник Наталія, юрист ПО "Ваш Юрист".